Realitný certifikovaný poradca

Rozšírený servis

  • odborné poradenstvo ( v rozsahu platnej legislatívy )
  • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
  • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
  • vyhotovenie rôznych druhov zmlúv súvisiacich s nehnuteľnosťou
  • prezentácia nehnuteľnosti
  • pravidelná komunikácia s klientom o záujemcoch, priebehu vybavovania, dohadovanie prehliadok