Realitný certifikovaný poradca

Komplexný servis = exkluzívna zmluva

 • odborné poradenstvo ( v rozsahu platnej legislatívy )
 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 • vyhotovenie rôznych druhov zmlúv súvisiacich s nehnuteľnosťou
 • prezentácia nehnuteľnosti
 • pravidelná komunikácia s klientom o záujemcoch, priebehu vybavovania, dohadovanie prehliadok
 • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • návrh na zapísanie záznamu alebo poznámky do katastra nehnuteľností
 • úhrada potrebných nákladov súvisiacich s prevodom nehnuteľností
 • pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru
 • dohľad nad finančným vyrovnaním
 • spísanie odovzdávacieho a  preberacie protokolu nehnuteľnosti
 • výhodnejšie ceny u firiem alebo živnostníkov s ktorými spolupracujeme